Stuffaa java-kurssille


API-dokumentaatio
Lue.java
Piirtopinta.java
Perusasioita (wiki)

Piirtopinnan käyttö

Piirtopinta.initGraphics(int leveys, int korkeus);
tekee ikkunan, jolla on annettu koko. Vasemman ylänurkan koordinaatit ovat (0, 0); oikean alanurkan (leveys - 1, korkeus - 1).
Piirtopinta.drawLine(int x1, int y1, int x2, int y2);
Piirtää viivan pisteestä (x1, y1) pisteeseen (x2, y2)
Piirtopinta.drawRect(int x, int y, int leveys, int korkeus);
Piirtää suorakaiteen, jonka vasen ylänurkka on pisteessä (x, y)
Piirtopinta.fillRect(int x, int y, int leveys, int korkeus);
Sama kuin edellinen, mutta täyttää suorakaiteen samalla värillä
Piirtopinta.drawCircle(int x, int y, int halkaisija);
Piirtää ympyrän, jonka "vasen ylänurkka" on (x,y)
Piirtopinta.setColor(Color c);
Vaihtaa värin, jolla piirretään. Esim. Piirtopinta.setColor(Color.red); ottaa käyttöön punaisen värin. Huom! Jos tätä käyttää, pitää lisätä tiedoston alkuun rivi
import java.awt.*;
Piirtopinta.drawPoint(x,y);
Piirtää pisteen kohtaan (x,y);
Piirtopinta.frame.repaint();
Päivittää ikkunan. Tarvitaan vain jos käytetään drawPoint()-metodia